Atlas Magazine - Submissions Based Fashion Magazine TREMENHEERE GARDENS / OLIVIA BOSSERT 9

TREMENHEERE GARDENS / OLIVIA BOSSERT

Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery
Location: Tremenheere Gardens / Jewellery: Jenny Yates Contemporary Jewellery

Photographer / Olivia Bossert @oliviabossert
HMUA / Georgina Yates @withgeorginamua
Stylist / Nicole Davidson @_nicoledavidson_